SEO Support

Verden er dynamisk og der dukker hele tiden ændringer op fra enten Google, fra udbyderen af dit website, kravene fra kunderne nye produkter eller andet. For at hjælpe dig med at imødekomme det tilbyder vi en support funktion, enten på time basis (Klippekort med 10 timer) eller på månedsbasis.

Klippekort løsningen er for dig som laver det meste selv med gerne vil have muligheden for at trække på vores kompetencer efter behov.

Måned løsningen er for dig som gerne vil have at vi overvåger dine placeringer, og proaktiv arbejder med dig og dine placeringer.